- diagnostyka i leczenie z uwzględnieniem kart obserwacji

- diagnostyka i leczenie niepłodności

- monitorowanie przebiegu cyklu

- ultrasonografia

- opieka nad kobietami ciężarnymi

- kompleksowe badania profilaktyczne